Ústavné právo

Pozastavenie účinnosti výpovede pre vek 65 rokov

V Národnej rade Slovenskej republiky bola poslancami v priebehu tohto roka schválená novela Zákonníka práce, ktorá priniesla do zákona nový výpovedný dôvod. Zamestnávateľ tak mal mať po novom možnosť skončiť pracovný pomer výpoveďou so zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Zo znenia uvedeného ustanovenia zároveň vyplýva, že na to, […]