Obchodné právo

Pomoc pre subjekty vymazané z OR SR

Ministerstvo spravodlivosti už dlhodobo rieši problém s neaktívnymi spoločnosťami zapísanými v obchodnom registri. V obchodnom registri sa nachádza veľké množstvo spoločností, ktoré dlhodobo nefungujú, nemajú prepočítané základné imanie na menu euro, dlhé roky sú v likvidácii a likvidátor fakticky likvidáciu nevykonáva alebo samotná spoločnosť nemá príslušné štatutárne orgány. Na základe novely zákonov pripravenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky došlo k schváleniu výmazu […]