Právne služby v oblasti Trestného práva

V prípade trestného práva poskytujeme najmä tieto právne služby:
 
  • obhajoba klientov v trestnom konaní; 
  • ochrana práv obvineného/obžalovaného počas celého trestného konania;
  • príprava opravných prostriedkov v trestnom konaní, najmä sťažnosť, odpor, odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania a pod.
  • príprava žiadosti obvineného/obžalovaného na prepustenie z väzby;
  • príprava žiadosti odsúdeného o milosť;
  • príprava žiadosti odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody;
  • príprava trestných oznámení;
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní;
  • a iné. 

Právne služby poskytujeme aj v ďalších veciach, ktoré spadajú pod oblasť trestného práva. Neváhajte sa u nás informovať.

Objednať sa na konzultáciu

Mapa advokát v Martine, advokátska kancelária
ADRESA:

Škultétyho 469/4
036 01 Martin