Vypracovanie kúpnych a darovacích zmlúv advokátom - online zmluvy šité na mieru klienta

Naše služby

Investícia do nehnuteľnosti je často tou najväčšou životnou investíciou, ktorá môže prekročiť aj sumu sto tisíc euro. Nie je nič výnimočné, že rodina sa pri takejto kúpe zadlží aj na 30 rokov. Pri takej veľkej investícii sa oplatí vynaložiť finančné prostriedky na advokáta, ktorý Vám pripraví kúpnu zmluvu tak, aby Vaša investícia bola chránená a aby ste o nehnuteľnosť a finančné prostriedky neprišli. Nedôverujte len zmluvám od realitných maklérov. 

Nechajte si poradiť od niekoho, kto je vyštudovaný odborník v práve a v zmluvách sa skutočne vyzná. Oplatí sa vynaložiť malú finančnú čiastku dnes, aby ste nemuseli vynakladať veľké finančné prostriedky na budúci súdny spor.

Naša advokátska kancelária Vám ponúka službu vypracovania zmlúv k prevodom nehnuteľností online. Nemusíte pritom nikam cestovať a vypracovanú zmluvu Vám zašleme na Váš e-mail. Vy pripravené zmluvy už iba podpíšete. 

Byty a nebytové priestory

Vypracovanie kúpnych a darovacích zmlúv ku prevodu vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom, garážam a parkovacím státiam.

Rodinné domy

Vypracovanie kúpnych a darovacích zmlúv k prevodu vlastníckeho práva k rodinným domom, budovám, garážam a priľahlým pozemkom.

Pozemky

Vypracovanie kúpnych a darovacích zmlúv k prevodu vlastníckeho práva k stavebným pozemkom a poľnohospodárskym pozemkom.

Ako to funguje?

Nižšie vysvetľujeme podrobný postup spracovania zmlúv k prevodom nehnuteľností.

Kontaktujte nás s požiadavkou

Máte záujem o vypracovanie zmluvy? Neváhajte nás za týmto účelom kontaktovať prostredníctvom nižšie priloženého formulára. Advokát sa Vám následne telefonicky alebo e-mailom ozve s cenovou ponukou na vypracovanie všetkých potrebných dokumentov.

Konzultácia s advokátom

Po odsúhlasení cenovej ponuka s Vami advokát celý prevod nehnuteľnosti prekonzultuje. Na konzultáciu nás môžete osobne navštíviť alebo môžete využiť telefonický hovor. Klientom zároveň ponúkame možnosť konzultácie prostredníctvom videohovoru. Konzultácia je dobrovoľná a má viesť k tomu, že Vám advokát vysvetlí postup a oboznámi Vás so všetkými prípadnými nástrahami. Alternatívne môžete všetky potrebné informácie poskytnúť advokátovi e-mailom.

Vypracovanie zmlúv do 24 hod.

Vypracovanie zmlúv je posledným krokom, ktorý Vás čaká. Po doručení všetkých potrebných informácií Vám pripravíme zmluvu na mieru počas pracovných dní už do 24 hod. Okrem zmluvy Vám e-mailom doručíme aj podrobnú informáciu o postupe na katastri nehnuteľností, pri overovaní podpisov na zmluvách a zaplatení ceny za nehnuteľnosť. V prípade otázok sme Vám aj po zaslaní zmlúv plne k dispozícii.

Ďalšie služby

Okrem zmlúv k prevodom nehnuteľností sme Vám plne k dispozícii aj pri ďalších úkonoch. Vypracujeme Vám zmluvy o zriadení vecného bremena, záložné zmluvy, dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, vyriešime predkupné právo a množstvo iných. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať s Vašou požiadavkou.

Záložné práva

Vypracovanie zmlúv o zriadení záložného práva a zápis záložného práva do katastra nehnuteľností.

Predkupné právo

Uplatňovanie predkupného práva, vypracovanie ponúk na uplatnenie predkupného práva, riešenie nárokov z porušenia predkupného práva.

Vecné bremená

Právo prechodu a prejazdu, uloženie inžinierskych sietí, právo doživotného bývania a iné.

Geometrické plány

Asistencia pri vypracovaní geometrických plánov na účely prevodov častí pozemkov alebo zriadenia vecného bremena.

Spoluvlastníctvo

Dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam a ich zápis na kataster.

Pripomienkovanie zmlúv

Naša advokátska kancelária Vám zabezpečí pripomienkovanie zmluvy doručenej druhou stranou a upozorní Vás na právne riziká.

Kontakt

Nižšie priložený kontaktný formulár slúži na kontaktovanie. Neváhajte ho využiť, pokiaľ máte záujem o naše služby. Odporúčame zanechať na seba tel. kontakt, aby Vás mohol advokát kontaktovať.

0948 023 149

Škultétyho 469/4, 036 01 Martin