Právne služby v oblasti Rodinného práva

Poskytujeme právne služby v oblasti rodinného práva pri mimosúdnych dohodách, ako aj zastupovanie na súde.

V oblasti rodinného práva Vám poradíme pri:

 • rozvode,
 • vysporiadaní BSM po rozvode,
 • rozdelení BSM pred zánikom manželstva,
 • vysporiadaní spoločného nájmu bytu manželmi,
 • úprave styku s dieťaťom,
 • zverení dieťaťa do striedavej starostlivosti,
 • zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti,
 • určení výživného na dieťa,
 • určení výživného na manžela/ku, príspevku na výživu pre rozvedeného manžela,
 • osvojení dieťaťa,
 • medzinárodných únosoch detí,
 • uznaní cudzích rozhodnutí v rodinných veciach.

Právne služby poskytujeme aj v ďalších veciach, ktoré spadajú pod oblasť rodinného práva. Neváhajte sa u nás informovať.

Objednať sa na konzultáciu

Mapa advokát v Martine, advokátska kancelária
ADRESA:

Škultétyho 469/4
036 01 Martin