Európske právo

Môže e-shop zbierať dátum narodenia zákazníkov?

Dátum narodenia je bezpochyby považovaný za osobný údaj. Ochrana osobných údajov sa dostala do popredia predovšetkým v súvislosti s prijatím nariadenia GDPR. Uvedené nariadenie predstavuje základný rámec ochrany osobných údajov v celej EÚ. V nadväznosti na prijaté nariadenie GDPR bolo aj u nás schválený zákon o ochrane osobných údajov. Vzhľadom na to sa množstvo podnikateľov […]

Súdny dvor spresnil výklad pojmu miesto hlavného plnenia

Súdnemu dvoru bola predložená na rozhodnutie kauza, ktorá sa týkala hlavného miesta plnenia pri letoch, ktoré sa skladajú z viacerých úsekov, pričom na každom úseku vykonáva dopravu iný dopravca. Takéto hlavné miesto plnenia by zakladalo právomoc súdu rozhodovať o žalobe podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných […]