GDPR

Môže e-shop zbierať dátum narodenia zákazníkov?

Dátum narodenia je bezpochyby považovaný za osobný údaj. Ochrana osobných údajov sa dostala do popredia predovšetkým v súvislosti s prijatím nariadenia GDPR. Uvedené nariadenie predstavuje základný rámec ochrany osobných údajov v celej EÚ. V nadväznosti na prijaté nariadenie GDPR bolo aj u nás schválený zákon o ochrane osobných údajov. Vzhľadom na to sa množstvo podnikateľov […]

PIPL – Čínsky zákon o ochrane osobných údajov

Dňa 20. augusta 2021 prijala Čína prelomový zákon o ochrane osobných údajov – Personal Information Protection Law (PIPL). Po prijatí tohto zákona ostáva otvorenou otázka, či prijatie tohto zákona bude mať za následok vydanie rozhodnutia o tom, že Čína sa bude považovať za krajinu, ktorá poskytuje adekvátnu alebo primeranú úroveň ochrany osobných údajov v zmysle článku 45 […]